Aanmelding Aaltjescursussen

NemaDecide organiseert in het najaar 2018 weer een cyclus van de NemaDecide aaltjescursus. De data zijn 9, 23 en 30 november. De modules ‘Diagnostiek en Bemonstering’, ‘Aaltjesschade en Populatieontwikkeling’ en ‘Beheersing en Bestrijding’ worden aangeboden. De drie modules sluiten op elkaar aan. Het is daarom sterk aan te bevelen de drie modules na elkaar te volgen. Voor module 3 is de kennis uit module 2 onontbeerlijk.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@nemadecide.com.

In de flyer kunt u meer informatie over de inhoud van de cursus vinden.

Hierbij meld ik mij aan voor de aaltjescursus (aanvinken voor welke module(s) u zich aanmeldt)

Diagnostiek en Bemonstering

Schade en Populatieontwikkeling

Beheersing en Bestrijding 

Minimaal aantal deelnemers per module is 20, het maximum 30.

De kosten bedragen € 550,- per module per persoon inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal. U ontvangt hiervoor een factuur.
Wanneer in 2018 alle drie modules worden gevolgd, geldt een pakketkorting van € 150,-

**Verplicht veld