Cursusprogramma 2021

NemaDecide organiseert in het najaar van 2021 weer een cyclus van de NemaDecide aaltjescursus. De modules ‘Diagnostiek en Bemonstering’, ‘Aaltjesschade en Populatieontwikkeling’ en ‘Beheersing en Bestrijding’ worden aangeboden. U kunt zich daar voor nu al aanmelden via info@nemadecide.com

Module 1: Diagnostiek en Bemonstering

Het herkennen van de symptomen van verschillende aaltjes en een goede bodembemonstering zijn de basis van een goede advisering. Wanneer, waar en hoe kunt u het beste bemonsteren en wat zegt de uitslag, hieraan wordt in deze module aandacht besteed. De opgedane kennis wordt toegepast in praktijkopdrachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het adviesprogramma NemaDecide geo. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de Aardappelmoeheids (AM) regelgeving en hoe hierop in te spelen met bemonstering.

Module 2: Schade en Populatieontwikkeling

In Module 2 over schade en populatieontwikkeling krijgt u inzicht hoe schade in gewassen tot stand komt. Het wordt duidelijk waarom schade wel/niet ontstaat en waar dit vanaf hangt. Als tweede onderdeel is de vermeerdering van aaltjessoorten onderwerp van bespreking. Hoe komt vermeerdering tot stand en waar hangt dit vanaf? Hoe werkt resistentie en wat kunt u ermee. Effecten van teeltperiodes en groeiduur komen ook aan bod. Met al deze factoren laten we NemaDecide geo rekenen en zien we hoe u schade kunt voorspellen.

Module 3: Beheersing en Bestrijding

In Module 3 wordt de kennis uit de eerdere twee modules aangevuld met kennis over de werking van chemische en niet chemische bestrijding, cultuurmaatregelen, slimme bouwplannen. Tot slot wordt in deze Module alle kennis gecombineerd om te komen tot een integraal advies voor de teler. Voorbeelden die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de AM regelgeving en scenario’s om AM, Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans te beheersen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van NemaDecide Geo. Ook wordt aandacht besteed aan omgaan met Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans.

De drie Modules sluiten op elkaar aan. Het is daarom sterk aan te bevelen de drie modules na elkaar te volgen. Voor module 3 is de kennis uit module 2 onontbeerlijk.

Cursusdata en locaties

Diagnostiek en Bemonsteringvrijdag 12 november 2021Wageningen
Schade en Populatieontwikkelingvrijdag 19 november 2021Wageningen
Beheersing en Bestrijdingvrijdag 3 december 2021Wageningen

Aanmelden is nu al mogelijk. Geef uw belangstelling door via info@nemadecide.com

De kosten van de cursus bedragen € 600,- (excl BTW) per module per persoon. Het minimaal aantal deelnemers per cursus is 20, het maximum aantal 30. Wanneer alle drie modules worden gevolgd, wordt er een pakket korting gegeven van € 150,-