homecontactEnglish

Bemonstering partij pootgoed

Sorteergrond onderzoek vindt niet meer plaats, maar voor een aantal bestemmingen is nog wel aanvullend onderzoek aan partijen nodig. Van deze partijen wordt een monster genomen van de aanhangende grond. Van een partij van maximaal 50 ton wordt minimaal één monster van 200 cc genomen. Wordt in dit monster een AM besmetting (cysten met levende inhoud) gevonden, dan verliest de onderzochte partij zijn pootgoedstatus. Om het risico op afkeuring zoveel mogelijk te beperken, raadt de NAK aan kleine certificeringsopdrachten te geven. Een lijst van landen waarvoor het aanhangende grondonderzoek geldt, is te vinden op de website van de NAK.