Aanvragen van een officiële bemonstering

Onderzoeksverklaring AM

 • Officieel AM onderzoek kunt u online aanvragen via het Klantportaal van de NAK.
 • Bij de aanvraag kunt aangeven welke onderzoekssnelheid en welke bemonsteringsmethode u wilt.
 • U kunt alleen voor de AMEX 200cc per 1/3 hectare of AMEX 600cc per hectare kiezen wanneer:
  • bij het laatste officiele AM-onderzoek geen levende en geen dode AM-cysten zijn aangetroffen en na het officiele AM-onderzoek geen aardappelen zijn geteeld*.
  • Bij de laatste twee opeenvolgende officiele AM-onderzoeken geen levende AM-cysten zijn aangetroffen en er tussen en na de officiele AM-onderzoeken geen andere aardappelen dan pootgoed zijn geteeld*.
  • Er minimaal 6 jaar geen aardappelen zijn geteeld
  • Er geen sprake is van een besmetverklaring
 • * dit toont u aan met een kopie van de volledige uitslag van het laatste officiele AM-onderzoek

AM-onderzoek van besmet perceelsgedeelte

Een besmetverklaring wordt opgelegd voor onbepaalde tijd, maar u kunt de besmetverklaring laten opheffen. Het initiatief voor de aanvraag van een AM bemonstering op besmet terrein ligt bij de teler.

 • Allereerst moet u vaststellen of een officieel grondonderzoek al is toegestaan (zie onder wachttermijn). Ook in dit geval controleert de NAK of de bemonstering is toegestaan.
 • Het AM onderzoek op besmetverklaarde grond kunt u online aanvragen via het klantportaal van de NAK.

De bemonstering voor vrijgave wordt altijd uitgevoerd met de 1500 ml methode (500 ml per 1/3 ha).