NemaDecide: het antwoord op aaltjesproblemen

Op 11 december vond de presentatie plaats van het programma NemaDecide 2. Dit programma, gericht op de voorkoming van schade door aaltjes in de aardappelteelt, ondersteunt de teler vanaf nu bij de beheersing van het aardappelcysteaaltje, het wortellesieaaltje en het wortelknobbelaaltje.

De ontwikkeling van NemaDecide 1 en 2 is een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. Deze samenwerking had al geleid tot standaardisering van informatie en eenduidige adviezen voor de beheersing van aardappelmoeheid (AM), maar is nu ook gerealiseerd voor het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) en het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). Voor de beheersing van deze aaltjes moesten telers het tot nu toe doen met het Aaltjesschema en hun eigen “fingerspitzen”gevoel. In NemaDecide 2 is de kennis over deze aaltjes gekwantificeerd. 

Het wortelknobbelaaltje vormt een grote bedreiging voor de internationale handel in pootaardappelen. Het aaltje staat op de lijst van quarantaine organismen en nestelt zich in de knol. Wordt het aaltje aangetroffen dan volgt afkeuring van het pootgoed. Het risico voor afkeuring ligt bij de teler. NemaDecide 2 geeft telers het gereedschap om actief in te spelen op gevonden besmettingen en helpt ze met het nemen van de goede maatregelen.

“In de zetmeelaardappelteelt is de beheersing van AM geen probleem meer. Schade komt vooral door andere aaltjes, met name door het wortellesieaaltje. NemaDecide 2 maakt het mogelijk beter onderbouwde keuzes te maken over vruchtwisseling en inzet van gewasbeschermingsmiddelen”, aldus teler Dirk Jan Beuling.Met NemaDecide 2 kan de invloed van de vruchtwisseling op populatieontwikkeling van en schade door verschillende aaltjessoorten tegelijkertijd zichtbaar worden gemaakt

Net als de ontwikkeling van NemaDecide 1 is ook NemaDecide 2 mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ Kompas, het ministerie van LNV en het Rabobank Projectenfonds.

Downloads van alle presentaties treft u hierbij aan.
Opening
Omgaan met Pratylenchus penetrans in de teelt van zetmeelaardappelen
Hoe kan NemaDecide de teler ondersteunen bij beheersing van P. penetrans
Impact Meloidogyne chitwoodi besmetting in de pootgoedsector
Hoe wijs zijn we al?
Toekomstvisie